Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı (04-05-06 11-12-13 Ekim 2019)

Günümüzde inşaat sektörünün ilerlemesi, gelişmesi küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere ve son on yıldır yeni bir yaklaşım olan gayrimenkul projelerine (konut, ofis, AVM’nin bir arada olduğu karma projelere) geçiş olmuştur. Ulaşım vb. nedenlerle gayrimenkul projelerinde alışveriş, güvenlik, sosyal vb. ihtiyaçları karşılayacak hizmetlerin sunulması fark yaratan bir unsurdur. Bu hizmetlerin profesyonel biçimde yönetilmesi hem yapılan yatırımın geri dönüşü hem de gayrimenkulün değerini korumak için bir zorunluluktur.

Ülkemizin her yıl yaklaşık 600.000 yeni konut ihtiyacı olduğu gerçeği ile baktığımızda “bina ve toplu yapı yönetiminin” profesyonelleşmesi kaçınılmazdır. Yetkin insan kaynağı ve hizmet kalitesinin öne çıktığı bu iş kolunda yalnız sosyal tesislerin ve ortak alanların yönetimi değil aynı zamanda binalardaki enerji, su ve atıkların verimli yönetimi de önem kazanmaktadır. Gayrimenkul projelerindeki hizmetlerin vaz geçilmez bir parçası olan güvenlik hizmetleri bina ve site giderlerinde önemli bir paya sahiptir. Gerek güvenlik gerekse diğer hizmetlerin düşük maliyetlerle sunulması, uzun dönemli borçlanma ile ev sahibi olacak kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle yapacak “Bina ve Toplu Yapı Yöneticileri” ihtiyacı oluşmaktadır.

Bu sertifika programı, gayrimenkul projelerindeki ihtiyaçları doğru tespit ederek, uygun maliyetle kaliteli hizmeti sunumunu sağlayacak, gelir – gider dengesini yönetecek ve güçlü iletişim ile yapılan çalışmaları etkili anlatabilecek profesyonel bina ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

Kimler Katılmalı :

• Site ve Toplu Yapı Yönetimi Çalışanları

• Bina Yöneticileri

• Emlak şirketleri

• Bina ve Site Yönetiminde çalışmak isteyenler

• Gayrimenkul Geliştirme Şirketlerinin satış sonrası biriminde çalışanlar ve çalışmak isteyenler
 

Katılımcı Kazanımları:

• Bina ve Site Yönetim know how’ını alacaklar

• Toplu yapılarda sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yapılabilecek tasarrufları fark edecekler

• Bina ve toplu yapı yönetiminde ortaya çıkacak riskleri önceden görerek önlem alabilecekler

• İç kontrol sistemini nasıl oluşturacaklarını öğrenecekler

• Muhasebe ve finans ilişkisini anlayacaklar

• Bina ve toplu yapı yönetimin hukuki ve mali boyutlarını inceleyecekler 

• Bina ve site yönetimi işinin bütünü görebilecekler ve işe daha hızlı uyum sağlayacaklar

• Toplu yapı sakinleri ile etkili iletişimin önemi kavrayacaklar, müşteri şikayetlerini daha etkili yönetebilecekler

 

Sertifika Programı İçeriği (04-05-06 & 11-12-13 Ekim 2019)

04 Ekim 2019  Cuma

10:00 – 13:00     Gayrimenkul Geliştirme

 

Gayrimenkul Geliştirme Süreçleri, Temel Kavramlar ve Türkiye’deki Konut Sektörü                          

14:00 – 18:00     Bina, Site, Toplu ve Karma Yapı Yönetimi

• Konut, Bina, Site, Toplu ve Karma Yapı ve Tesis Yönetim Sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar; Organizasyon yapısı,  Görev Tanımları

• İşletmede oluşan sorunlar; Sorun çözümü için tartışılması ve   Çözüm oluşturulması

 

05 Ekim 2019 Cumartesi

10:00 – 13:00   Bina ve  Yönetim Hukuku

• Anagayrimenkul yönetimi için yönetim organları tarafından alınacak kararların usul ve esas şartları bakımından hukukiliği

• İşletme Projesinin hukuki niteliği

• Ortak alanlar ve buralardaki iktisadi işletmeler

• Ticari amaçlı Anagayrimenkullerde özellik arz eden durumlar

• Organize Sanayi Bölgeleri yönetiminin farklılıkları

 

14:00 – 18:00  Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hukuku

• Gayrimenkul Yöneticiliği (Bina-Site-Çarşı-AVM gibi Anagayrimenkullerin ve Toplu Yapıların Yönetimi)

•  Gayrimenkul Hukuku Temel Kavramlarının ve ilgili mevzuatın tanıtılması

• Kat Mülkiyeti Kanununa tabi Anagayrimenkullerde Yönetimin kurulması sürecinin hukuki boyutu

• Anagayrimenkul yönetim organları ve bu organların temel yetki ve görevleri

•  Kat malikleri kurulu

•  Yönetim kurulu veya yönetici

•  Denetim kurulu veya denetçi

• Yönetim organının hukuki yapısı, şartları, hak ve sorumlulukları, kat malikleri kurulu ile ilişkisi, menfaat çatışmasının önlenmesi, yönetim sözleşmesi

 

06 Ekim 2019 Pazar

10:00 –    13:00    Profesyonel Toplu Yapı Yöneticileri İçin Temel Muhasebe Eğitimi

•  İşletme kavramı, Muhasebenin Temel Kavramları ve Prensipleri

•  Varlıklar, Borçlar ve Özsermaye

•  Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu

 

14:00 – 18:00  Profesyonel Toplu Yapı Yöneticileri İçin Temel Muhasebe Eğitimi

•  Tahakkuk İlkesi ve Nakit Esası: Değerleme İşlemlerinin Temel Mantığı

•  Bütçe ve Proforma Finansal Tablolar

•  Tekdüzen Hesap Planı ve Türk Muhasebe Uygulamaları

•  İç Kontrol Sistemi Kurulması ve Yönetimi, Muhasebe Hilelerinin Önlenmesi

•  Muhasebe – Finans İlişkisi

 

11 Ekim 2019 Cuma

10:00 –    13:00    Bina ve Sitelerde İş Güvenliği

14:00 – 18:00       Saha Ziyareti

 

12 Ekim 2019 Cumartesi

10:00 – 13:00      Etkili İletişim Uygulama Çalışması

• Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Geri Bildirim Verme,

• Objektif değerlendirme yapabilme ve Karar verme

14:00 – 18:00     Bina ve Toplu Yapı Yönetiminde Sürdürülebilirlik                         

13 Ekim 2019 Pazar

10:00 – 13:00     Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliğinde Paydaş Analizi Uygulama Çalışması

14:00 – 18:00     İş Planı Hazırlama Uygulama Çalışması
 

Sertifika Programı

Sertifika Programı  (04-05-06 & 11-12-13 Ekim 2019)  tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 – 18:00 arası planlanmıştır.

Katılım Ücreti

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı 2100 TL + KDV (%8)

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.

Ödemeler:

Banka: Garanti Bankası,

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Şube: Balat Şubesi (Şube Kodu 020)

Hesap No: 6299718

IBAN: TR10 0006 2000 0006 2997 18

Banka: Akbank

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi

Şube: Kadir Has Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu 993)

Hesap No: 008295

IBAN : TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95

Ödemeler programın başlama tarihinden bir önceki Cuma günü yapılmalıdır. Ödeme makbuzları ilk derse gelindiğinde ibraz edilmelidir.

Yer:

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083

Tel:  0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15 0553 352 22 73

e-posta:  khas-yasam@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu

Eğitmenler

Hülya Uğuz Yedievli, Kadir Has Üniversitesi YBEM Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Koordinatörü

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. 

Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi (Antalya), BedZED (İngiltere), Sonenschiff Binası ve Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey -Güney İsveç’de saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır.

Gayrimenkul sektörüne yönelik birey ve takım koçluğu yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitimler geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programında “Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Paydaş Analizi” takım koçluğu çalışmasını misafir eğitmen olarak gerçekleştirmiştir.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır. Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”, “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı” ile Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programının” "Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı " eğitmenliğini yapmaktadır.

Misafir Eğitmenler

Sertifika programında sektörün uzmanları misafir eğitmen olarak görev almaktadır.


 

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.