Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler
2000’lerin başından itibaren etkisini daha güçlü hissettiren çevre sorunları, özellikle küresel ısınma, enerji arz güvenliği, enerjide dışa bağımlılık, enerji üretimi ve tüketimi konusunda duyarlılığı artırmıştır. Bunun sonucu olarak konutların inşasında ve kullanımında enerji tüketimini azaltıcı yaklaşımlar benimsenmiştir. Gerek kullanılan malzeme, inşa standardı, binaların mimarisi gerekse binaların kullanım süresince enerji tüketimi vb. bina tasarım değişkenleri olarak ön plana çıkmıştır. Küresel ekonomik kriz, enerji fiyatlarındaki artış, küresel ısınma, çevre kirliliği gibi unsurlar da bu değişkenlere duyarlılığı artırmaktadır. Ülkemizde mevcut binaların yenilenmesi gerekliliği ile demografik değişimlere dayalı konut talebi artışı yeni konutların inşası ve kullanımı sırasında çevreye etki ve enerji verimliliği ayrıca önem kazanmaktadır.

Büyük şehirlerde nüfus yoğunlaşması ile birlikte çevre sorunları da büyümektedir. Çevreye büyük oranda etki eden aşırı enerji tüketimine çözüm bulmak için binalarda enerji verimliliği konusu gündeme gelmiştir; bu konuda bütün dünyada araştırmalar ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Şehirlerde yeni inşa edilecek binalar ile mevcutların çevreye olumsuz etkilerini ve enerji tüketimlerini azaltmak hedeflenmektedir.

Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler kitabında Türkiye’deki toplam konut ihtiyacı, konutların genel nihai enerji tüketimindeki payı, konutlarda enerji verimliliği, gayrimenkul geliştirme sektörünün gelişimi gibi konuların ülke ekonomisine etkisine öncelik verilmiştir. Aynı zamanda enerji etkin bina ve yerleşme birimlerinin gayrimenkul geliştirme projeleri olarak ekonomik açıdan yapılabilirliği incelenmiştir.

Hülya UĞUZ YEDİEVLİ, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını bitirmiştir.

Bina ve yerleşme birimlerinin tasarımı, yaşam dönemi maliyeti vb. faktörler ile binaların değeri arasındaki etkileşim üzerine uzmanlaşmıştır.

2010 yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak, ülkemize özgü know how üretmek ve eğitim vermek üzere Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte Gayrimenkul Geliştirme Akademisini kurmuştur. Akademinin kuruluşundan bu yana koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler”, “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri”, “Konut Projeleri Satış Uzmanlığı” ve “Bina ve Toplu Yapı Yöneticisi“ Sertifika Programlarında eğitmenlik yapmaktadır.

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.