Gayrimenkul Finansmanı Sertifika Programı

Amaç:

Gayrimenkul geliştirme sürecinde gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak diğer yatırım araçları arasındaki yerinin incelenmesi ve yatırımcı gözü ile bir gayrimenkul yatırımı için nasıl karar verileceği konusunda temel fizibilite tekniklerinin uygulamalı ele alınması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda gayrimenkul finansman piyasalarının kavramsal açıklamaları, finansal matematik uygulamaları (faiz, paranın zaman değeri, net bugünkü değer, iç verim oranı), konut kredilerine ilişkin finansal hesaplamalar, nakit akımlarının ve indirgeme oranının belirlenmesi ve proje değerleme yöntemleri incelenecek ve   karar verme süreci, fizibilite analiz metodları, en iyi kullanım analizleri ile fizibilite modellemeleri ele alınacaktır.

Kimler katılmalı:

Gayrimenkul geliştirme sektöründe çalışanlar
Yatırım danışmanlığı yapanlar
Gayrimenkul değerleme sektöründe çalışanlar
Bankaların bireysel bankacılık, krediler, pazarlama bölümlerinde çalışanlar
Tüketici finansman şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin ve aracı kuruluşların  krediler, pazarlama, operasyon, hazine ve fon yönetimi, ürün ve sistem geliştirme bölümlerinde çalışanlar

 Katılımcı Kazanımları:

Gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı
Vak’a analizleri ile desteklenmiş uygulamalar
Teorik ve pratik deneyim

Sertifika Programı içeriği:

1. Gün

10:00-13:00  Gayrimenkul piyasalarına ve konut kredilerine bakış
14:00-17:00  Gayrimenkul piyasalarında finansal matematik uygulamaları

2. Gün

10:00-13:00  Gayrimenkul projelerinin değerlemesi,  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) faaliyet alanları  ve İMKB’de işlem gören GYO’lar, Gayrimenkul yatırım fonları

14:00-17:00   Gayrimenkul sistemine genel bakış ve gayrimenkul piyasalarını anlamada Dört-Çeyrek modelinin   kullanımı

3. Gün

10:00-13:00  Temel gayrimenkul yatırım değerlemesi ve gayrimenkul yatırımlarında borçlanmanın önemi

14:00-17:00   Gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırım analizleri ve Ofis, Konut, AVM, Otel fizibilite modellemesi

Misafir Eğitmen

Sertifika programında sektörün uzmanları misafir eğitmen olarak görev almaktadır. 
 
Eğitim Programı Tarihleri

Program tarihleri  kuruluşların talebine göre belirlenecektir.

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.