Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumuna Katıldı

12-14 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da 10. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi düzenlendi. 

Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Kurucusu Hülya Uğuz Yedievli Sempozyuma "Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" konulu bildirisiyle katıldı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Antalya Şubesi tarafından gerçekleştirilen sempozyumda, yaşanılabilir ve sürdürülebilir enerji faaliyetleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut ve gelecek durumu bilim insanları, sektör temsilcileri, müşavir ve mühendisler, sanayiciler, kullanıcılar ve tüm ilgili paydaşların bir araya gelmesi ile ele alındı.

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.