Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Sıfır Atık Projesini Destekliyor

Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi faaliyetlerini yakından izliyor; kurucu koordinatörümüz Hülya UĞUZ YEDİEVLİ, 17 - 20 Ekim 2019 tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’ndeki ENTECH – Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı ile 1 Kasım 2019’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’ne katıldı.

Sayın Emine Erdoğan Himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "Atıklarını Azalt-Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla 1 Kasım 2019’da Haliç Kongre Merkezi’ndeki 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’ne düzenlenen açılışta konuşan Sayın Emine ERDOĞAN, 2 yıldır süren Sıfır Atık Projesi’nin detaylarını paylaştı.

Sıfır Atık Projesi'nin ilk kez 2017'de tanıtıldığını, iki yılda çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatarak, bu hareketin, kamu, özel sektör, medya ve STK iş birliğiyle hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Konuşmasından bazı bölümler şu şekildedir:

“Dünyamızı ilgilendiren çevre krizi, sadece bir çevre kirliliği meselesi değil, hayatın tüm yönlerini etkileyen bir konudur. Daha da önemlisi, insan neslinin devamlılığı ile ilgilidir. Deniz kirliliğinden, biyo çeşitliliğin kaybına kadar, şikâyet ettiğimiz her şey, geçmişte ektiklerimizin hasadıdır. Aynı şekilde, bugünkü eylemlerimizle de geleceği şekillendiriyoruz.
Yerküremiz, çevresel açıdan çeşitli yaralar almış olabilir. Fakat, bugün yapacağımız davranış tarzı değişiklikleriyle bu yaranın kabuk tutmasını, sonra da iyileşmesini sağlayabiliriz.
"

Çevre bilinci, doğayı bir bütün olarak görmektir

"Bu bakış açısında, ülkeler arasındaki sınırların hiçbir önemi yoktur. Kendi ülkemizin doğasını korumak istemek, aynı anda tüm dünyanın doğasını korumayı istemekle eştir.

Yeryüzü sofrasında bize sunulanlar, insanlığın ortak mirasıdır. Bugün içtiğimiz sudan tutun, soluduğumuz havaya kadar her şeyi henüz doğmamış çocuklarla paylaşıyoruz. Yalnızca ihtiyacımız kadarını almak ve aldığımızı çoğaltarak geri koymak evrensel bir sorumluluktur.
Sıklıkla kullandığımız doğasever kelimesi aslında çok yanlış bir bakış açısına işaret ediyor.

"Yaşamın devamlılığı için gereklilik olan doğayı sevmek bir seçenek değildir. Doğa, içinde var olabildiğimiz evimizdir. Sanayi devrimi, insani doğanın karşısına egemenlik kuran bir efendi gibi konumlandırdı. Bu kibrin bilançosu, bugün tükenmiş kaynaklar ve doğayı kendi eliyle mahvetmiş bir insanlık olarak karşımızda duruyor. O nedenle ne doğayı sevmek ne de yeşil ekonominin yollarını aramak iki seçenekten biri değildir. Tek yoldur. Doğal kaynakları tüketmeden, yarına aktarılabilir şekilde bırakmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hepimiz için bir zarurettir. İyi bir gelecek istiyorsak yeşil ekonomiye geçişi en hızlı şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Bu, sosyal, çevresel, ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılması bakımından da çok önemlidir."

Yeşil ekonominin istihdama katkısı

"Yeşil bir ekonomiyle gelir ve istihdamın arttırabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Temiz suya ve enerjiye erişimi iyileştirebiliriz. Atıkların ve karbon salınımının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması mümkün olabilir. Biz sıfır atık yönetim sisteminin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulamaya konulmasını sağlayarak, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç, 100 bin kişiye istihdam ve yüzde 35 oranında geri kazanım bekliyoruz.
" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tamamladıktan sonra stantları gezen ve forum katılımcılarıyla sohbet eden Sayın Emine ERDOĞAN’a kurucumuz Hülya Uğuz Yedievli tarafından "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik" kitabı takdim edildi.


2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, "Atıklarını Azalt-Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla 1 Kasım 2019 Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 

Kurucu koordinatörümüz Hülya UĞUZ YEDİEVLİ kongreye katıldı, stantları ziyaret etti ve görüş alışverişinde bulundu.

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.