Gayrimenkul Projelerinde Doğru Yer Seçimi Sertfika Programı

 
 
Geçtiğimiz son 10-15 yılda gayrimenkul sektörü hızla gelişti ve rekabet arttı. Aynı zamanda yapılan projelerin ölçekleri büyürken proje riskleri de artmaya başladı. Bu durum gayrimenkul projelerinin gerçekleştirilmesi sürecinde en önemli etkenlerden olan gayrimenkul proje için yer seçimi, satış fiyatının belirlenmesi ve fiyatlandırma sürecinin yönetilmesinde uzmanlığa ihtiyacı ortaya çıkardı. Gayrimenkul Projelerinde Lokasyon Seçimi ve Satış Fiyatını Belirleme Sertifika Programı katılımcılara yer seçimi, satış fiyatının belirlenmesi ve fiyatlandırma sürecinde uzmanlık kazandırmak üzere hazırlanmıştır.
 
Projelerin yer seçinde nelere dikkat edilerek seçileceğinin anlatıldığı bu sertifika programında katılımcılar önce hedef kitle analizinin nasıl yapıldığını, hedeflenen kitlenin beklentilerinin nasıl belirleneceğini, analiz ve değerlendirmesini yaparak projenin yer seçimi ile örtüşüp örtüşmediğinin analizini ve değerlendirmesini yapacaklardır. Bu şekilde belirlenen ve geliştirilen projenin satış fiyatının belirlenmesi için önemli bir teknikler öğreneceklerdir.
 
Sertifika Programına Kimler Katılmalı
 
• Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve pazarlanması bölümünde çalışanlar
• Müteahhitler
• Arazi geliştiriciler
• Emlak şirket sahipleri ve danışmanlar
• Belediyelerde gayrimenkul projesi geliştirenler
• Gayrimenkul projelerinin pazarlanmasını üstlenen danışman veya şirket sahipleri
• Bankaların gayrimenkul departman bölümünde çalışanlar
 
Katılımcı Kazanımları
 
• Gayrimenkul sektörüne ait kavramları ve süreçleri öğrenecekler,
• Bir gayrimenkul projesinin yerini doğru seçme yetkinliği kazanacaklar,
• Projenin hedef kitlenin beklentilerine uygun yer seçimi kriterlerini belirleyebilecekler,
• Projenin piyasaya doğru fiyatla çıkabilmesini sağlayabilecekler,
• Mevcut projenin fiyatlandırmasını kontrol edebilecekler.
 
Sertifika Programı İçeriği
 
1. Gün  
 
10:00-13:00  Gayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar ve Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin toplumların ihtiyaç ve beklentilerini nasıl şekillendirdiği ve bunun  gayrimenkul sektörüne yansıması
 
14:00-17:00   Hedef kitle segmentasyonu nasıl yapılır? Gayrimenkul projesi geliştirilirken hedef kitle ve istekleri nasıl belirlenir? Projeye etkisi nedir?
 
2. Gün
 
10:00-13:00  Gayrimenkul projesi için en doğru yer (lokasyon) nasıl belirlenir? Bu seçimde önemli  etkenler nelerdir?
 
14:00-17:00  Gayrimenkul geliştirme projesi piyasaya hangi fiyatla çıkmalıdır? Bunu belirlemenin  yöntemleri nelerdir?
 
 
Eğitmenler
 
Doç.Dr. Haluk Zülfikar, İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 
Hülya Uğuz Yedievli, Yazar, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Ekonomist
 
Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır.
 
Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından  Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji  Verimliliği Eğitim Tesisi  (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi  (Antalya), BedZED (İngiltere),  Sonenschiff  Binası ve  Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’de  saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır. 
 
Gayrimenkul sektörüne yönelik birey ve takım koçluğu yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitimler geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans  Programında “Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Paydaş Analizi” takım koçluğu çalışmasını misafir eğitmen olarak gerçekleştirmiştir.
 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörler arası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.
 
Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”,  “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı”, "Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı" "Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı"nın eğitmenliğini yapmaktadır.
 
Hülya Uğuz Yedievli "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik; Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" adlı kitabın yazarıdır.
 
Eğitim Programı Tarihleri
 
Program tarihleri  kuruluşların talebine göre belirlenecektir.
 
 

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.