Gayrimenkul Projelerinde Sıfır Atık Uygulamaları Sertifika Programı

Çevre sorunları ve bu sorunlar ile mücadele 19. yüzyılda Sanayi Devrimine kadar dikkat çekmemiştir. Sanayileşmiş ülkelerdeki üretim ve tüketim modelleri sürdürülebilir olmaktan giderek uzaklaşmış, artan gelir seviyesi ve yükselen yaşam standartları, tüm doğal kaynaklar ve ekosistem üzerinde artan bir baskı oluşturmuştur. Günümüzde, mevcut tahminler, toplam küresel tüketimin gezegenin kendini yenileme kapasitesini %50 oranında aştığını göstermektedir. 
Artan çevre sorunları sebebi ile konvansiyonel çevre yönetim uygulamalarının olumsuz yanları da fark edilmiştir. Hedefi sıfır atık olan, üretim ve tüketimde “karbon nötr” anlayışına sahip, ürünlerde yaşam döngüsünü odak alan yeni atık yönetim stratejileri ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizin 2023 hedefi; çevre politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı, tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır. 

Bu seminerde Gayrimenkul Projelerinde Sıfır Atık Uygulamalarına ilişkin sorular ele alınacak ve katılımcı bir yöntemle cevaplar ortaya konulacaktır:
  • Kaynakları verimli kullanmak artık neden artık kaçınılmaz? Gayrimenkul sektörünün bu konudaki rolü nedir?
  • "Doğrusal Ekonomi" ve “Döngüsel Ekonomi” nedir? 
  • Sıfır Atık uygulamalarının gayrimenkul proje geliştiricilerine, proje yöneticilerine ve bina yöneticilerine hangi sorumlulukları getirmektedir?
  • Sıfır atık yaklaşımının gayrimenkul proje geliştiricilerine sağlayacağı faydalar nelerdir? 
  • Sıfır atık yaklaşımı gayrimenkul projelerinin değerini nasıl etkiler? 

Kimler Bu Eğitime Katılmalı

Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve yönetilmesi konusunda doğrudan ve dolaylı olarak çalışan tüm sektör paydaşları, varlık yöneticileri, yatırım yöneticileri katılabilir.

Eğitmen

Hülya Uğuz Yedievli, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Ekonomist, Yazar

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezundur. Çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra  yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. Bu amaçla “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından  Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışması ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörler arası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.

10 yıldır Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile işbirliği yapmakta olan Gayrimenkul Geliştirme Akademisi'nin kurucu koordinatörüdür. Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”,  “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı”, "Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı" "Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı"nın eğitmenliğini ve koçluk yapmaktadır. Gayrimenkul sektörüne yönelik çeşitli web sitelerinde ve dergilerde yazıları yayınlanmakta, konferanslarda konuşmacı olarak yer almaktadır.

Hülya Uğuz Yedievli "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik; Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" adlı kitabın yazarıdır.

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.