Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi Sürecinde Hukuk, Finansman, Değerleme ve Enerji Etkin Binalar Sertifika Programı

Amaç:
 
Gayrimenkul sektöründe kariyerlerini geliştirmek isteyenlere yönelik bu sertifika programında, gayrimenkul sektörünü şekillendiren temel bilgiler aktarılmaktadır. Gayrimenkul projelerini etkileyen eğilimler, bu eğilimlerin maliyet yönetimi ve pazarlama süreçlerine etkisi, projelerin hukuki risklerinin anlaşılması ve önleyici uygulamalar, projelerin finansal açıdan ele alınması ve yatırımcı gözü ile fizibilitesi, gayrimenkul değerleme yöntemleri ve bu yöntemlerin gayrimenkul geliştirmeye etkileri uygulama örnekleri ile açıklanacaktır. 
 
Bu sertifika programının, özellikle gayrimenkul sektörünün ihtiyaç duyduğu disiplinlerarası çalışma yetkinliğini katılımcılara kazandıracak bir lisansüstü eğitimi olması amaçlanmıştır. 
 
Kimler Katılmalı:
 
• Finans kuruluşlarında, bankalarda, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde, inşaat şirketlerinde ve perakende şirketlerinde gayrimenkul geliştirme 
        alanında çalışanlar,
• İş ve alışveriş merkezlerinin yöneticileri ve pazarlama uzmanları,
• Gayrimenkul değerleme alanında çalışanlar,
• Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler, yatırım danışmaları,
• Gayrimenkul sektöründe kariyer yapmak isteyenler,
• Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyenler 
• Emlak ofis sahipleri ve çalışanları,
• Sektör oda ve derneklerin çalışanları,
• Belediyelerin ilgili bölüm çalışanları.
 
Katılımcıların Kazanımları:
 
• Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin toplumların ihtiyaç ve beklentilerini nasıl şekillendirdiği ve gayrimenkul sektörüne yansımasını öngörmenin
        rekabetçi piyasalarda önemini fark edecekler.
• Gayrimenkul projelerin geliştirilmesinde disiplinlerarası çalışmanın önemini kavrayacaklar.
• Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme sürecindeki ilişkileri daha iyi anlamak için paydaş analizi vaka çalışması gerçekleştirecekler.
• Hukuksal bir sorunla karşılaştığında, en kolay ve hızlı yoldan nasıl başedeceğini öğrenecekler.
• Gayrimenkul piyasaları ve konut kredileri, gayrimenkul projelerinin değerlemesi,  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının ( GYO) faaliyet alanları ve İMKB’de işlem
        gören GYO’lar, Gayrimenkul yatırım fonları hakkında genel bilgi alacaklar.
• Gayrimenkul geliştirme projelerinde yatırım analizleri ve Ofis, Konut, AVM, Otel fizibilite modellemelerini öğrenecekler
• Gayrimenkul değerlemenin gayrimenkul sektöründeki yerinin farkına varacaklar.
 
Sertifika Programı İçeriği (7 Gün): 
 
1. Gün
 
10:00-13:00 Gayrimenkul sektöründe yeni kavramlar ve yön veren eğilimler, Gayrimenkul geliştirmede yeni süreç yönetimi, entegre tasarımın önemi ve paydaş analizi
14:00-17:00 Sürdürülebilirlik ve Gayrimenkul geliştirme 
 
2. Gün
 
10:00-13:00     Taşınmaz hukuku alanında temel bilgiler. Tanımlar, Hukuksal alt  yapı.
14:00-17:00     Gayrimenkulün kamu hukukundaki yeri ve kamu hukukunun taşınmaza müdahaleleri
 
3. Gün
 
10:00-13:00     Arsa, Daire, Bina, Site fark etmez…yatırımcı sorun kabul etmez.
14:00-17:00     Taşınmazın en sık karşılaştığı sorunlar ve pratik çözüm önerileri.
 
4. Gün
 
10:00-13:00     Gayrimenkul piyasalarına ve konut kredilerine bakış, Gayrimenkul piyasalarında finansal matematik uygulamaları, 
14:00-17:00     Gayrimenkul projelerinin değerlemesi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) faaliyet alanları ve İMKB'de işlem gören GYO'lar Gayrimenkul yatırım fonları
 
5.Gün
 
10:00-13:00     Gayrimenkul Geliştirme süreçleri      
14:00-17:00     Gayrimenkul geliştirme projelerinde fizibilite teknikleri
 
6. Gün
 
10:00-17:00 Gayrimenkul Değerlemeye ilişkin tanımlar, kavramlar, Gayrimenkul değerleme süreci, 
 
7. Gün
 
10:00-13:00     Dünya’dan ve Türkiye’den uygulama örnekleriyle maliyet yönetimi
14:00-17:00     Pazarlama süreçlerinin dikkate alınarak enerji etkin binalar ve sürdürülebilir gayrimenkul projelerinin incelenmesi
 
 
Eğitmenler
 
Hülya Uğuz Yedievli, 
Kadir Has Üniversitesi YBEM Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Koordinatörü
 
Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. 
 
Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi (Antalya), BedZED (İngiltere), Sonenschiff Binası ve Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’de saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır.
 
Gayrimenkul sektörüne yönelik birey ve takım koçluğu yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitimler geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programında “Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Paydaş Analizi” takım koçluğu çalışmasını misafir eğitmen olarak gerçekleştirmiştir.
 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.
 
Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.
 
Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”, “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı” ile Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programının” eğitmenliğini yapmaktadır.
 
Misafir Eğitmenler
 
Sertifika programında sektörün uzmanları misafir eğitmen olarak görev almaktadır. 
 
Sertifika Programı
 
Sertifika programı tarihi ve misafir eğitmenleri hakkında program koordinatöründen bilgi alınız.
 

İşbirliğimiz

15 Yıldır Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ile Sertifika Programları, Eğitimler, Seminerler düzenliyoruz.